— Delphine Bedel

Show: Extasy @ SKOR, Amsterdam

9 januari t/m 25 februari 2004
SKOR-de Inkijk, Amsterdam

Game Boy music performance by Herbert Weixelbaum (Wenen)
Mister Motley Number One Party.  6 februari,  21.00 uur.
De Veemvloer,  Amsterdam

Delphine Bedel presenteerde in de Inkijk twee videowerken: ‘Aussicht’ en ‘Extasy’, in samenhang met het geluidswerk ‘Mindless Beauty’. Allen stammen uit 2002 en werden gemaakt voor Bedel’s solotentoonstelling in de Secession in Wenen. Op uitnodiging van de Secession verbleef ze een maand in Wenen om ter plekke een project te ontwikkelen in relatie tot de stad.

In haar werk tast Delphine Bedel de grenzen af van beweging en bewogen worden in een stedelijke omgeving. Ze is geïnteresseerd in de individuele ervaring, in relatie tot het collectieve geheugen en massa-entertainment. Bedel onderzoekt hoe de hedendaagse stad transformeert tot een thema-park: door toerisme, stedenbouwkundige planning, shop-cultuur, maar ook door de voortgaande privatisering van de publieke ruimte. Ze observeert wat er binnen een dergelijke scripted space (1) aan mogelijkheden voor persoonlijke ontmoetingen en ervaringen resteert.

Het beeld dat de kunstenaar zich reeds van Wenen had gevormd, op basis van literatuur, politiek, films en elektronische muziek, vormde het uitgangspunt voor een uitgebreide serie wandelingen door de stad. Steeds in gezelschap van daar wonende kunstenaars, journalisten en muzikanten. Leidraad bij deze tochten, een soort Situationistische ‘ dérives’, waren vragen als: wat is relevant om te zien? wat niet? hoe is deze plek te benaderen? hoe is deze politieke situatie te benaderen? Gewapend met een kaart en opname apparatuur verzamelde ze beelden, verhalen, geluiden en indrukken voor haar project.

De video ‘Aussicht’ werd gemaakt in de Daunaturm, de Weense TV-toren: een gewilde toeristische attractie met op 170 meter hoogte een panoramisch ronddraaiend restaurant. ‘Extasy’ maakte ze in amusementspark de Prater. De lokaties bieden in feite kant-en-klare ervaringen, zij het in verschillende situaties. In de films tracht ze de visuele en fysieke sensaties niet alleen vast te leggen maar ook voelbaar te maken.

Het derde werk, het geluidswerk ‘Mindless Beauty’ kwam tot stand in samenwerking met de Weense dj’s Max Czerwenka-Werkstetten en Patrick Dax en is een mix van geluiden, ontleend aan de stad, de Prater, elektronische muziek en computerspelletjes.

Bedel’s zoektocht naar de verschijningsvormen van de stad, en haar gerichtheid op het dictaat van toeristische attracties en de begrensde mogelijkheden voor authentieke ervaringen daarbinnen maakten het project interessant om ook in Amsterdam te tonen. Juist op een kruispunt van toeristische attracties.

In Wenen nodigde ze de Weense muzikant Herbert Weixelbaum uit voor een gezamenlijke performance. Weixelbaum gebruikt Game Boys als instrumenten, een strategie die massa-entertainment inzet voor individuele expressie en zintuiglijke ervaring. Weixelbaum richtte inmiddels in Wenen een Game Boy Club op en trad ook in Amsterdam op, tijdens de Mister Motley Number One Party in De Veemvloer in Amsterdam.

(Noot 1 Norman M. Klein,‘Scripted Spaces’ From #2, Witte de With, April 2000)

Skor
Ruysdaelkade 2, NL-1072 AG Amsterdam. T 020 – 672 25 25
www.skor.nl